Dijakinje in dijaki  drugega  letnika ekonomske šole smo v petek, 24. 11. 2017 pod vodstvom profesorice  Ane Leskovec obiskali AJPES (Agencija Republike Slovenije za javnopravne   evidence in storitve) v Postojni.  Ker smo v  letošnjem šolskem letu pri predmetu Sodobno gospodarstvo  obravnavali ustanovitev  različnih organizacijskih oblik gospodarskih družb in s.p. smo želeli to znanje tudi praktično nadgraditi.  Na AJPESU  nas je prijazno sprejela ga. Larisa Benassi, področna podsekretarka in nam na kratko predstavila organizacijo in delo Agencije.  Predstavila nam je javne in tržne storitve AJPESA ter sodni in poslovni register.

Potem smo se razdelili v dve skupini. Prijazni uslužbenki sta nam razložili postopek ustanovitve s.p. in d.o.o. Predstavili sta nam postopek ustanovitve preko točke E-  VEM, kot tudi dokumentacijo, ki jo potrebujemo za ustanovitev.  Postavili smo tudi nekaj vprašanj, predvsem profesorica.

Obiska smo bili veseli in upamo, da bomo obiskali še kakšno podjetje ali ustanovo.

Dijaki 2. S razreda

 


(Število obiskov: 15)