Četrti predmet poklicne mature (projektna naloga)

Objavljena so  Navodila za izdelavo izdelka oz. storitve in zagovora (projektne naloge) na poklicni maturi ter Navodila za sestavo dispozicije za projektno nalogo. Jadran Aleksić Tscherkassky tajnik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo

Državno tekmovanje iz ekonomije 2016 – razvoj in delovanje gospodarstva

Dijakinje 4. s razreda so se udeležile državnega tekmovanje iz ekonomije in prejele: Elizabeta Vasileva – zlato priznanje, Teja Tomažič – zlato priznanje, Maja Žnidaršič – bronasto priznanje. Na fotografiji od leve: Teja Tomažič, Elizabeta Vasileva in Maja Žnidaršič...