Program Leonardo da Vinci mobility

Program Leonardo da Vinci mobility je eden izmed programov vseživljenjskega učenja, ki omogoča opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Na naši šoli so v omenjeni program vključeni dijakih tretjih letnikov Ekonomske in Strojne šole. Dijaki se za udeležbo v takem programu prijavijo, prijavi pa priložijo motivacijsko pismo.

Praktičnega usposabljanja se udeležijo dijaki, ki:

  • so uspešni v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti,
  • izkazujejo posebna znanja in
  • v motivacijskem pismu izkažejo dovolj utemeljen in jasen razlog za udeležbo na mobilnosti.

Dijaki, ki so izbrani za udeležbo na mobilnosti so deležni večmesečne priprave, in sicer jezikovne, kulturne in pedagoške. V okviru vseh priprav in delavnic osvojijo pravila, norme in načela, ki veljajo v državi gostiteljici, spoznajo njeno kulturo, ter so seznanjeni z vsemi pravicami in obveznostmi, ki ji opravljanje tovrstne prakse prinaša.

Ves čas priprav imajo na šoli zagotovljenega mentroja, ki poskrbi tudi za vso ustrezno dokumentacijo in navodila, prav tako pa jih spremlja na poti v gostujočo državo, nato pa skrb zanje, v državi gostiteljici prevzame mentor, ki je določen s strani partnerske organizacije.

Dijaki po končanem prakitčnem usposabljanju pridobijo certifikat partnerske organizacije, ki potrjujeje da so opravili določeno usposabljanje in pridobili določena znanja, prav tako pa pridobijo dokument Europass mobilnost, ki potrjuje opravljeno mobilnost ter pridobljena znanja in kompetence.

Šola je uspešno kandidirala na razpisu Leonardo da Vinci mobilnost in s tem pridobila sredstva za opravljanje praktičnega usposabljanja dijakov v tujini. Sredstva smo pridobili za šolsko leto 2011/12 in šolsko leto 2012/13. Prakso v tujini bodo dijaki opravljali v različnih evropskih državah.

Številka projekta: LDV-MOB-7/11
POVEZAVE:  EUROPASS , CMEPIUS


(Število obiskov: 169)
Dostopnost