Razpis tekmovanja 2019

Postojna, 25. 2. 2019

Šolski center Postojna objavlja v skladu z 10. členom Pravilnika o tekmovanju iz znanja računovodstva

RAZPIS 21. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA

ZA SREDNJE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

1. Program tekmovanja za posamezni nivo

OSNOVNI NIVO: MODUL Ekonomika poslovanja, VS Temeljne računovodske informacije – čas pisanja 60 minut

 • Sredstva in obveznosti do virov sredstev.
 • Sredstva in viri sredstev – knjiženje na konte stanja.
 • Stroški brez ali z DDV – knjiženje stroškov v temeljnico.
 • Na kontih v obliki črke T morajo biti obvezno navedene šifre (številke) kontov poleg imena.

VIŠJI NIVO: modul Materialno knjigovodstvo – čas pisanja 90 minut

 • Denarno poslovanje
 • Evidenca zalog materiala

Analitična evidenca materiala – analitična kartica, knjiženje nabave materiala po obeh metodah (posredni in neposredni razvid) in knjiženje porabe materiala po metodah FIFO in drsečih povprečnih cenah, tako v materialnem kot finančnem knjigovodstvu.

 • Zaloge trgovskega blaga v skladišču

Nabava blaga v skladišču po nabavni ali prodajni vrednosti (posredni in neposredni razvid), prenos blaga iz skladišča v prodajalno in prodaja blaga iz skladišča.

 • Blago v prodajalni

Nabava (posredni oz. neposredni razvid) in prodaja blaga v prodajalni po prodajni vrednosti z DDV.

 • Načrtovani (vračunani) neposredni stroški nabave

Knjiženje na kontu 290  ali pri materialu ali pri trgovskem blagu.

Dijaki poslušajo na različnih šolah omenjena modula v različnih letnikih, zato pri udeležbi na tekmovanju ni pomembno, kateri letnik dijak obiskuje. Na posameznem nivoju lahko dijak tekmuje samo enkrat, v letu, ko obiskuje pouk modula.

Na tekmovanju se bo uporabljal kontni načrt, ki je objavljen na spletni strani:

http://www.si-revizija.si/sites/default/files/standardi/enotni-kontni-nacrt-gd.pdf

 

2. Izvedba tekmovanja

ŠOLSKA TEKMOVANJA IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA

Šole izvedejo šolska tekmovanja najkasneje do ponedeljka, 25. marca 2019.

Naloge za šolska tekmovanja pripravi vsaka šola zase.

 

Uporabi se pisava Times New Roman, velikost pisave 12 ali Calibri, velikost pisave 11.

Do ponedeljka, 25. marca 2019 je potrebno poslati na elektronski naslov racunovodstvo.scpo@gmail.com :

 • primer nerešene naloge s šolskega tekmovanja, napisane v Wordu in
 • primer rešene naloge s šolskega tekmovanja, napisane v Wordu.

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA

Državno tekmovanje iz znanja računovodstva bo v torek, 9. aprila 2019, na Šolskem centru Postojna, Srednji šoli, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna,  pričetkom ob 11.00 uri.

PRIJAVA TEKMOVALCEV

Šolske tekmovalne komisije prijavijo državni tekmovalni komisiji po dva tekmovalca z vsake ravni, najkasneje do petka, 29. marca 2019.

Prijavnica bo objavljena na spletni strani Šolskega centra Postojna, Ekonomske šole:

http://ekonomskascpo.splet.arnes.si/tekmovanje-iz-racunovodstva/

Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov racunovodstvo.scpo@gmail.com

 

3. Točkovanje

 • knjiženje poslovnih dogodkov predstavlja 80 % možnih točk,
 • teoretična vprašanja pa 20 % možnih točk.

Teoretična vprašanja so zaprtega tipa, kar pomeni, da dijak pravilen odgovor podčrta ali obkroži.

 

4. Datum objave dosežkov tekmovalcev

Dosežki tekmovalcev bodo objavljeni najkasneje 7 dni po izvedbi tekmovanja na spletnih straneh šole organizatorke.

 

5. Pravilnik o tekmovanju iz znanja računovodstva

Pravilnik o tekmovanju iz znanja računovodstva je objavljen na spletni strani Šolskega centra Postojna, Ekonomske šole.

 

6. Dodatne informacije

Za dodatne informacije spremljajte stran Šolskega centra Postojna, Ekonomske šole ali pišite na elektronski naslov: racunovodstvo.scpo@gmail.com ali martina.marin@scpo.si.

 

Pri organizaciji šolskih tekmovanj vam želimo veliko uspeha!

 

Organizatorka državnega tekmovanja: Martina Marin, mag. posl. ved

Ravnateljica: Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon

 

 


(Število obiskov: 33)